دبیرستان پسرانه غیردولتی دوره دوم حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کادر آموزشی

 مشخصات دبیران دروس مختلف در دبیرستان غیر دولتی حضرت ابوالفضل علیه السلام

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه تدریس

1

استاد

عرفان ادیبی

معارف

2       

استاد

بیژن امکانیان

زیست شناسی

3       

دکتر

ابوالقاسم باقری

تاریخ

4       

استاد

جواد بهشتی

تربیت بدنی

5       

استاد

ایمان تدین نژاد

فیزیک

6       

استاد

محمدجواد توتونچی

معارف

7       

استاد

علی جان نثاریان

شیمی

8       

استاد

سید ناصرخشوعی

ادبیات

9       

استاد

حسن ریاضیات فرد

عربی

10    

استاد

سید مصطفی سجادی

فیزیک

11    

استاد

محمود شاهانی

شیمی

12    

استاد

محمدجلال شیرانی

دفاعی و رسانه

13    

استاد

علی صادقیان

زیست شناسی

14    

استاد

مهرداد صفاری

ریاضی

15    

استاد

محسن عشقی

جغرافیا

16    

استاد

محمود عطایی

زیست شناسی

17    

دکتر

سهیل فتاحی

ادبیات

18    

استاد

سعید فدائی

زمین شناسی

19    

استاد

مجید فروتن پور

علوم اجتماعی

20    

استاد

سید رضا مرتضوی

زبان خارجی

21    

دکتر

پژمان مصطفایی

فیزیک

22    

استاد

محمد محسنی

علوم آزمایشگاهی

23    

استاد

جهانگیر نجفی

ریاضی

24    

مهندس

رضا نوروزی

ریاضی