دبیرستان پسرانه غیردولتی دوره دوم حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

کادر اداری

سمت های اداری مدرسه

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

سعید

حاجی احمدی

مدیر

2

رمضان

نوری

معاون اجرایی

3

بهرام

دهقان پور

معاون آموزشی

4

حسن

محمدحسنی

معاون آموزشی

5

مهدی

بشیر

معاون پرورشی

6

عباس

حیدری

حسابدار

7

رمضانعلی

حیدری

مشاور

8

بهروز

بهروان

فناوری اطلاعات

9

منوچهر

محمدرضایی

خدمتگذار