دبیرستان پسرانه غیردولتی دوره دوم حضرت ابوالفضل(ع) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

جزوه کنکوری درس شیمی

درس شیمی در کنکور سراسری جزء سوالات دفترچه ی اختصاصی گروه آزمایشی تجربی و ریاضی است . با توجه به تغییر نگاه طراحان به سوالات کنکور سراسری، مطالعه جزوه های کنکوری شیمی دهم و جزوه های شیمی یازدهم ،جزوه شیمی پیش دانشگاهی که به صورت مفهومی و ترکیبی تالیف شده اند بسیار حائز اهمیت است.

شمی پایه دهم

دانلود فصل اول دانلود فصل دوم دانلود فصل سوم

نمونه سوالات دیماه درس زبان خارجه پایه دهم

به اطلاع میرسانیم نمونه سوالات دیماه درس زبان خارجه پایه دهم به همراه پاسخنامه جهت بهره برداری دانش آموزان عزیر در این قسمت از سایت قرار گرفت ، لازم به توضیح است که پسوند فایلها PDF میباشد.

نمونه زبان خارجه  (پایه دهم )      دانلود نمونه سوال

نمونه سوالات دیماه درس هندسه پایه دهم ریاضی

به اطلاع میرسانیم نمونه سوالات دیماه درس هندسه پایه دهم ریاضی به همراه پاسخنامه جهت بهره برداری دانش آموزان عزیر در این قسمت از سایت قرار گرفت ، لازم به توضیح است که پسوند فایلها PDF میباشد.

نمونه سوالات هندسه (پایه دهم ریاضی )      دانلود نمونه سوال1

نمونه سوالات هندسه (پایه دهم ریاضی )       دانلود نمونه سوال2

نمونه سوالات دیماه درس زیست شناسی

به اطلاع میرسانیم نمونه سوالات دیماه درس زیست شناسی پایه دهم تجربی به همراه پاسخنامه جهت بهره برداری دانش آموزان عزیر در این قسمت از سایت قرار گرفت ، لازم به توضیح است که پسوند فایلها PDF میباشد.

نمونه سوالات زیست شناسی (پایه دهم تجربی )        دانلود نمونه سوال1

نمونه سوالات زیست شناسی (پایه دهم تجربی )       دانلود  نمونه سوال 2

نمونه سوالات زیست شناسی (پایه دهم تجربی )       دانلود نمونه سوال 3

نمونه سوالات دیماه درس فارسی

به اطلاع میرسانیم نمونه سوالات دیماه درس فارسی پایه دهم به همراه پاسخنامه جهت بهره برداری دانش آموزان عزیر در این قسمت از سایت قرار گرفت ، لازم به توضیح است که پسوند فایلها PDF میباشد.

نمونه سوالات دیماه فارسی (پایه دهم رشته ریاضی و تجربی )          دانلود

نمونه سوالات دیماه درس عربی

به اطلاع میرسانیم نمونه سوالات دیماه درس عربی پایه دهم به همراه پاسخنامه جهت بهره برداری دانش آموزان عزیر در این قسمت از سایت قرار گرفت ، لازم به توضیح است که پسوند فایلها PDF میباشد.

نمونه سوالات دیماه عربی (پایه دهم رشته ریاضی و تجربی )      دانلود

نمونه سوالات دیماه فیزیک

به اطلاع میرسانیم نمونه سوالات دیماه درس فیزیک پایه دهم به همراه پاسخنامه جهت بهره برداری دانش آموزان عزیر در این قسمت از سایت قرار گرفت ، لازم به توضیح است که پسوند فایلها PDF میباشد.

نمونه سوالات دیماه فیزیک (پایه دهم رشته ریاضی و تجربی )         دانلود

نمونه سوالات امتحان ریاضی پایه دهم ریاضی و تجربی

به اطلاع میرسانیم نمونه سوالات دیماه درس ریاضی پایه دهم به همراه پاسخنامه جهت بهره برداری دانش آموزان عزیر در این قسمت از سایت قرار گرفت ، لازم به توضیح است که پسوند فایلها PDF میباشد.

نمونه سوالات دیماه ریاضی (پایه دهم رشته ریاضی و تجربی )              دانلود