دبیرستان پسرانه غیردولتی دوره دوم حضرت ابوالفضل(علیه السلام) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مدیریت دبیرستان حضرت ابوالفضل علیه السلام

معرفی مدیریت:

سعید حاجی احمدی با سابقه 36 ساله کار آموزشی ، مشاغل مورد تصدی مدیریت مدارس در دوره های مختلف تحصیلی ، کارشناس مسئول آموزش دوره های تحصیلی مختلف اداره آموزش و پرورش ریاست اداره آموزش و پرورش و در حال حاضر مدیریت دبیرستان حضرت ابوالفضل علیه السلام.